VOORWAARDEN INSTRUMENTENVERHUUR

deQuelery Windsintruments

Standaard reglement uitleen/verhuur:*
1. Het bovenvermelde instrument wordt door deQuelery Windinstruments
verhuurd aan de bovenstaande lener/huurder
gedurende de overeengekomen periode. Omschreven op het meegeleverde/bijgevoegd formulier.
2. Huurder betaalt, indien van toepassing, vooraf een
nota voor de betreffende huurperiode.
3. Indien het instrument niet wordt ingeleverd voor of op de dag
van het verlopen van de overeengekomen periode wordt
het contract stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode en
wordt het verschuldigde bedrag met een automatische
incasso afgeschreven.
4. Huurder heeft het recht om het gehuurde
instrument te kopen voor de in het bijgevoegde formulier met de aankoopwaarde,
verminderd met de helft van de reeds betaalde huur.
5. Verhuurder behoudt zich het recht voor, om een
verhuurd instrument na afloop van een overeengekomen
periode uit de verhuur te halen.
6. Huurder is volledig verantwoordelijk voor ontstane
schade aan het instrument ontstaan in de bovenvermelde
leen/huur periode. Verlies of diefstal is niet door deQuelery
Windinstruments verzekerd. Bij schade/verlies/diefstal wordt het
volledige schadebedrag bij de huurder in rekening
gebracht. Wij raden u aan om daarom het instrument te
verzekeren. In het bijgevoegde formulier omschrijven we de staat van het instrument.
7. Onderhoud en reparaties aan bovengenoemd instrument
mogen uitsluitend door deQuelery Windinstruments worden uitgevoerd.
Na een huurperiode van een jaar heeft de huurder recht op een
gratis onderhoudsbeurt. Het instrument wordt altijd met een
onderhoudsbeurt afgeleverd aan de huurder.
8. Indien de huurder verhuist, is deze verplicht dit schriftelijk
te melden bij deQuelery Windinstruments.
9. Bij contractbreuk worden ā‚¬50,- administratie kosten in rekening
gebracht.